วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554ยินดีต้อนรับชื่อ:นายเรวัตร   สว่างวงศ์   >>เก้า<<
นักศึกษา:คบ.2 สังคมศึกษา  534110013
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สีที่ชอบ:สีเขียว
คติ: ถึงเราจะล้ม     ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้
       ลุกขึ้นสู้ต่อไป  เพื่อความสำเร็จของเรา